Parnassia Groep en Decolux verlengen contract

  • parnassia-groep

10 januari 2019

De Parnassia Groep en Decolux verlengen de samenwerking tot en met 2021.

Decolux blijft door deze verlenging na 6 jaar ook in de toekomst de contractpartij voor de Parnassia Groep op het gebied van binnen-zonwering, buiten-zonwering en vlaggenmasten.

Vanaf 2019 zullen ook de locaties van de Antes Groep, gespecialiseerd in psychiatrie en verslaving, worden toegevoegd aan het contract. Door deze toevoeging beslaat het contract ruim 500 adressen waarop het storingsonderhoud zal worden uitgevoerd.